تصویر منتشر شده از ستاره پرتغالی باشگاه "رئال مادرید" اسپانیا به همراه تابلویی با مضمون "لا اله الا الله محمد رسول الله" تقلبی از آب درآمد.